top of page
על המצוק3.png

המפגש הדיאדי הינו מפגש משותף להורה וילד/ה, הנמשך מספר שעות ומתקיים בסביבה שונה ומאתגרת (לרוב אתר טיפוס וגלישת צוקים בטבע) המתמקד בהעצמת הקשר ויצירת חוויה משותפת של התמודדות והצלחה.

המפגש כולל שיחת היכרות והכנה מקדימה עם ההורה וכן שיחת סיכום ו-Follow up  לאחר הפגישה המשותפת על המצוק.

לאורך השנים ראיתי שוב ושוב כיצד מפגש עוצמתי ומוחזק של הורה וילד/ה יכול "להעיף" קדימה את הקשר, לפרוץ מחסומים רגשיים ולאפשר תקשורת אחרת בתוך התא המשפחתי, כזו שמאפשרת להגדיר מחדש יחסים ותומכת בשינוי ארוך-טווח ומתמשך.

העבודה על המצוק מאפשרת חיבור חזק ועוצמתי לטבע וחוויה משותפת מאתגרת ולא רגילה. ניתוק מהתקשורת השגרתית של חיי היום-יום, שמתאפיינת פעמים רבות בלחץ, שיפוטיות, "רעשי רקע" ופעולה בתוך הדפוסים הרגילים שלנו.

 

                                   מאפשר לחוות סטינג אחר כהורה וילד/ה, לראות את ילדינו ואת עצמינו בנוף אחר, בהתנסות בלתי רגילה, שמאפשרת לפרוץ את דפוסי התקשורת הרגילים.                                    

המפגש נמשך מספר שעות, וכולל חווית גלישת צוקים בטוחה ומוחזקת, ולאחריה עיבוד של החוויה המשותפת והשפעותיה על דפוסי התקשורת וההתנהגות המוכרים והשגורים בתוך המשפחה.

בשיחת ההיכרות נדייק ביחד את הדפוסים אליהם נרצה להתייחס במהלך המפגש, ולאחריו נקיים שיחת עיבוד בה אשקף את התהליך המשותף שהתקיים וכיצד ניתן להמשיך ולקיים תקשורת מיטיבה בתוך המשפחה.

bottom of page